Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauczania
i Spraw Studenckich

bud. L, pok. 308
tel. +48 33 82 79 203
email: jakosc@ath.bielsko.pl 

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ATH

Witamy na stronach Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
Witamy na stronach Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
Witamy na stronach Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
Witamy na stronach Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
Witamy na stronach Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
Witamy na stronach Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
  • Uczelniana Księga Jakości Kształcenia - WYDANIE II - dostępna po zalogowaniu w Intranecie w dziale „Jakość kształcenia”
  • Materiały szkoleniowe „Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia: organizacja i funkcjonowanie” - dostępne po zalogowaniu w Intranecie w dziale „Jakość kształcenia"
  • Materiały szkoleniowe „Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej” - dostępne po zalogowaniu w Intranecie w dziale „Jakość kształcenia”

Publikacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej pt.  "Wybrane dobre praktyki zarządzania jakością ksztalcenia w polskich szkołach wyższych"
Raport Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego pt. "Problematyka odbiurokratyzowania systemu kształcenia, w tym KRK, z uwzględnieniem treści regulacji i stosowanych praktyk" pod redakcją prof. Zbigniewa Marciniaka
Uznawanie efektów uczenia się nabytych poza edukacją formalną (RPL) w szkolnictwie wyższym - wyzwania projektowania systemu 
Uznawanie efektów uczenia się nabytych poza edukacją formalną (RPL) - przewodnik dla kandydatów
Jak zbudować i prowadzić centrum RPLw uczelni? 
Ewaluacja jakości dydaktyki w szkolnictwie wyższym. Metody, narzędzia, dobre praktyki   
Zeszyt dobrych praktyk dotyczących wewnętrznego zapewnienia jakości kształcenia w uczelniach
Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area
Standardy i wskazówki dotyczące zapewnienia jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego - tłumaczenie
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
Jak przygotowywać programy kształcenia zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego - Andrzej Kraśniewski
Autonomia Programowa Uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego
Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego - Ewa Chmielnicka
 
 
14 marzec 2019
Zaproszenie na wykład

W imieniu Pani dr hab. inż. Doroty Pawlus, prof. ATH, Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia, zapraszamy na wykład Pana dra inż. Tomasza Saryusz-Wolskiego pt.: "Nowa jakość kształcenia w szkole wyższej – wyzwania współczesności".

Czytaj dalej >
08 marzec 2019
Ewaluacja jakości działalności naukowej - przewodnik

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało dokument pt. Ewaluacja jakości działalności naukowej - przewodnik.

Czytaj dalej >
28 luty 2019
Rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

W dniu dzisiejszym (28.02.2019 r.) na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamieszczono rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.

Czytaj dalej >
19 luty 2019
Konstytucja dla Nauki ‒ Przewodnik po reformie

Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnctwa Wyższego w dniu 18 lutego 2019 r. udostepniony został Przewodnik po systemie szkolnictwa wyższego i nauki - część 1.

Czytaj dalej >