Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauczania
i Spraw Studenckich

bud. L, pok. 308
tel. +48 33 82 79 203
email: jakosc@ath.bielsko.pl 

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ATH

Witamy na stronach Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
Witamy na stronach Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
Witamy na stronach Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
Witamy na stronach Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
Witamy na stronach Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
Witamy na stronach Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

W celu realizacji zadań Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na szczeblu Wydziału, Dziekan powołuje Wydziałową Komisję ds. Jakości Kształcenia (WKJK), w skład której wchodzą Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia (WZZJK) oraz Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia (WZOJK). W imieniu Dziekana, za funkcjonowanie systemu zapewniania jakości kształcenia na wydziale odpowiedzialny jest Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia, kierujący działalnością Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia.

Do zadań WKJK w szczególności należy:

  • opracowanie polityki jakości kształcenia na wydziale zgodnej z misją Akademii i strategią wydziału;
  • wdrażanie na wydziale opracowanych przez UKJK procedur służących zapewnieniu i doskonaleniu jakości kształcenia;
  • opracowywanie i wdrażanie procedur i instrukcji wydziałowych służących zapewnieniu i doskonaleniu jakości kształcenia;
  • analizowanie i publikowanie wyników oceny jakości kształcenia;
  • przedstawianie Dziekanowi propozycji działań mających na celu podnoszenie jakości kształcenia na wydziale;
  • przygotowywanie wraz z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Jakości Kształcenia i przedstawianie Radzie Wydziału rocznych sprawozdań w zakresie ocen funkcjonowania i efektywności systemu zapewniania jakości kształcenia na wydziale w danym roku akademickim oraz wdrażania projektów działań podnoszących jakość kształcenia.

WBMiI WIMBiŚ WZiT WH-S WNoZ
22 październik 2018
Posiedzenie UKJK

W dniu 24 paździrenika 2018 r. (środa) odbędzie się posiedzenie Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia.

Czytaj dalej >
02 październik 2018
Nowe przepisy dla szklonictwa wyższego i nauki

W związku z reformą szkolnictwa wyższego systematycznie wchodzą w życie nowe przepisy prawa.
Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Czytaj dalej >
02 październik 2018
Posiedzenie UKJK

W dniu 3 paździrenika 2018 r. (środa) odbędzie się posiedzenie Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia.

Czytaj dalej >
04 czerwiec 2018
Posiedzenie UKJK

W dniu 14 czerwca 2018 r. (czwartek) odbędzie się posiedzenie Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia.

Czytaj dalej >