Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauczania
i Spraw Studenckich

bud. L, pok. 308
tel. +48 33 82 79 203
email: jakosc@ath.bielsko.pl 

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ATH

Witamy na stronach Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
Witamy na stronach Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
Witamy na stronach Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
Witamy na stronach Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
Witamy na stronach Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
Witamy na stronach Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZRK) ma umożliwiać porównywanie kwalifikacji uzyskiwanych w kraju i innych krajach europejskich poprzez odniesienie ich do poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) i dalej do poziomów Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK). Każda z kwalifikacji włączonych do ZRK musi mieć określony poziom PRK, który wynika z porównania wymaganych dla niej efektów uczenia się z charakterystykami poziomów w ramie kwalifikacji.
Polska Rama Kwalifikacji, podobnie jak rama europejska, składa się z ośmiu poziomów. Każdy z poziomów opisywany jest wymaganiami w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które musza posiadać osoby posiadające kwalifikacje danego poziomu.

W Polsce zastosowano unikatowe rozwiązanie, które polega na  wprowadzeniu charakterystyk poziomów PRK pierwszego i drugiego stopnia:

  • charakterystyk uniwersalnych (pierwszego stopnia), które dotyczą wszystkich rodzajów kwalifikacji;
  • charakterystyk drugiego stopnia, typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach edukacji ogólnej, szkolnictwa wyższego oraz kształcenia i szkolenia zawodowego.

Charakterystyki pierwszego i drugiego stopnia, jako, że stanowią spójną całość, powinny być czytane łącznie, aby w pełni zrozumieć specyfikę poszczególnych poziomów.
Charakterystyki typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego opisane zostały dla poziomów od 6 do 8 PRK. Do tych poziomów przypisane zostały kwalifikacje pełne uzyskiwane w szkolnictwie wyższym m.in. dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego licencjata (licencjat), inżyniera (inżynier), magistra inżyniera (magister inżynier) oraz dyplomy potwierdzające uzyskanie stopnia naukowego doktora w określonej dziedzinie.

Akty prawne związane z Polską Ramą Kwalifikacji:

  1. Ustawa a dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U.2018.2153) POBIERZ
  2. Rozporządzenie MEN z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze ogólnym - poziomy 1-4 (Dz.U.2016.520) POBIERZ
  3. Rozporządzenie MEN z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym - poziomy 1-8 (Dz.U.2016.537) POBIERZ
  4. Rozporządzenie MEN oraz MNiSW z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie charakterystyki drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifuikacji uzyskiwanych po uzyskaniu kwalifiakcji pełnej na poziomie 4 - poziom 5 (Dz.U.2016.915) POBIERZ
  5. Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz.U.2018.2218) POBIERZ
opracowano na podstawie materiałów Instytutu Badań Edukacyjnych
14 marzec 2019
Zaproszenie na wykład

W imieniu Pani dr hab. inż. Doroty Pawlus, prof. ATH, Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia, zapraszamy na wykład Pana dra inż. Tomasza Saryusz-Wolskiego pt.: "Nowa jakość kształcenia w szkole wyższej – wyzwania współczesności".

Czytaj dalej >
08 marzec 2019
Ewaluacja jakości działalności naukowej - przewodnik

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało dokument pt. Ewaluacja jakości działalności naukowej - przewodnik.

Czytaj dalej >
28 luty 2019
Rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

W dniu dzisiejszym (28.02.2019 r.) na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamieszczono rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.

Czytaj dalej >
19 luty 2019
Konstytucja dla Nauki ‒ Przewodnik po reformie

Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnctwa Wyższego w dniu 18 lutego 2019 r. udostepniony został Przewodnik po systemie szkolnictwa wyższego i nauki - część 1.

Czytaj dalej >