Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauczania
i Spraw Studenckich

bud. L, pok. 308
tel. +48 33 82 79 203
email: jakosc@ath.bielsko.pl 

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ATH

Witamy na stronach Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
Witamy na stronach Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
Witamy na stronach Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
Witamy na stronach Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
Witamy na stronach Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
Witamy na stronach Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

19 czerwca 1999 r. przedstawiciele 29 krajów (w tym Polski) podpisali Deklarację Bolońską, która zapoczątkowała proces przekształcania systemów edukacji krajów sygnatariuszy w jeden przejrzysty Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego (European Higher Education Area). W ten sposób zapoczątkowany został „Proces Boloński” obejmujący całokształt działań mających na celu restrukturyzację i harmonizację systemów edukacji w Europie w taki sposób, aby możliwy był szeroki dostęp do wysokiej jakości kształcenia na studiach wyższych oraz zapewnione były  odpowiednie warunki do mobilności studentów.
Obecnie w „Procesie Bolońskim” udział bierze 47 państw europejskich , a także Komisja Europejska oraz członkowie-konsultanci: m. in. Rada Europy, The European Centre for Higher Education/Centre Européen pour l'Enseignement Supérieur - UNECO-CEPES, European Association of Institutions in Higher Education - EURASHE, The European Association for Quality Assurance in Higher Education  - ENQA czy BUSINESSEUROPE.

Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego powstał w marcu 2010 r. Obecnie tworzy go 47 państw, które w podpisanym na konferencji w Budapeszcie i Wiedniu komunikacie zobowiązały się do dalszej współpracy i kontynuacji postulatów Procesu Boloński.

Jego realizacja to:

  • wprowadzenie systemu przejrzystych i porównywalnych stopni poprzez wdrożenie Suplementu do Dyplomu,
  • przyjęcie systemu kształcenia opartego na dwóch/trzech poziomach kształcenia;
  • powszechne stosowanie systemu punktów kredytowych (tj. ECTS- European Credit Transfer System);
  • promocja mobilności studentów, nauczycieli akademickich, naukowców oraz personelu administracyjnego;
  • promocja współpracy europejskiej w zakresie zwiększenia poziomu jakości szkolnictwa wyższego;
  • promocja europejskiego wymiaru szkolnictwa wyższego, szczególnie w zakresie rozwoju zawodowego, mobilności oraz zintegrowanych programów nauczania, szkolenia i badań.

Informacje na temat działań podjętych w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej w ramach Procesu Bolońskiego odnaleźć można na stronie http://info.ath.bielsko.pl/index.php/o-uczelni/proces-bolonski

22 październik 2018
Posiedzenie UKJK

W dniu 24 paździrenika 2018 r. (środa) odbędzie się posiedzenie Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia.

Czytaj dalej >
02 październik 2018
Nowe przepisy dla szklonictwa wyższego i nauki

W związku z reformą szkolnictwa wyższego systematycznie wchodzą w życie nowe przepisy prawa.
Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Czytaj dalej >
02 październik 2018
Posiedzenie UKJK

W dniu 3 paździrenika 2018 r. (środa) odbędzie się posiedzenie Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia.

Czytaj dalej >
04 czerwiec 2018
Posiedzenie UKJK

W dniu 14 czerwca 2018 r. (czwartek) odbędzie się posiedzenie Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia.

Czytaj dalej >