Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauczania
i Spraw Studenckich

bud. L, pok. 308
tel. +48 33 82 79 203
email: jakosc@ath.bielsko.pl 

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ATH

Witamy na stronach Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
Witamy na stronach Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
Witamy na stronach Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
Witamy na stronach Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
Witamy na stronach Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
Witamy na stronach Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT), jako agenda akredytacyjna do dokonywania akredytacji kierunków wyższych uczelni technicznych powołana została 17 lutego 2001 r. w Opolu przez Konferencję Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Podpisano wówczas Porozumienie i Tryb Postępowania Akredytacyjnego. Sygnatariuszami Porozumienia byli rektorzy 24 szkół wyższych m.in. Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Rzeszowskiej, Politechniki Śląskiej, Politechniki Wrocławskiej i Politechniki Krakowskiej.
Przewodniczącym KRPUT w obecnej, V kadencji jest prof. dr hab. inż. Bohdan MACUKOW (Politechnika Warszawska). Jednym z zastępców przewodniczącego jest Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia ATH w Bielsku-Białej dr hab. Henryk KLAMA, prof. ATH.

Obszarami działania KAUT są:
  • akredytacja – w chwili obecnej głownie programów kształcenia – ale docelowo również jednostek,
  • studiów podyplomowych czy studiów doktoranckich,
  • obsługa programu MOSTECH krajowej wymiany studentów,
  • pomoc uczelniom w zakresie wdrażania wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia,
  • propagowanie przykładów „dobrej praktyki”.
Więcej informacji na temat KAUT odnaleźć można na stronie: www.kaut.agh.edu.pl

Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych uzyskała uprawnienia do nadawania razem ze swoją akredytacją europejskiego certyfikatu jakości EUR-ACE® Label – akredytacji stworzonej przez europejskie organizacje inżynierskie. Znak EUR-ACE® Label (EUR-ACE® Label - EURopean ACcredited Engineer) ustanowiony został w 2006 roku I jest gwarancją rzetelnej weryfikacji wysokiej jakości programów studiów technicznych, znacznie przekraczającą minimalne wymagania ustanowione w prawie krajowym. Na stronie www.enaee.eu znajduje się baza danych wszystkich akredytowanych programów studiów technicznych, którym przyznano znak EUR-ACE®, umożliwiająca wyszukiwanie informacji według kraju, programu lub instytucji edukacyjnej.

ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) jest organizacją nadającą w poszczególnych krajach uprawnienia agencjom (lub podobnym instytucjom) akredytującym, do przyznawania znaku EUR-ACE® akredytowanym przez siebie programom studiów technicznych.

22 październik 2018
Posiedzenie UKJK

W dniu 24 paździrenika 2018 r. (środa) odbędzie się posiedzenie Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia.

Czytaj dalej >
02 październik 2018
Nowe przepisy dla szklonictwa wyższego i nauki

W związku z reformą szkolnictwa wyższego systematycznie wchodzą w życie nowe przepisy prawa.
Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Czytaj dalej >
02 październik 2018
Posiedzenie UKJK

W dniu 3 paździrenika 2018 r. (środa) odbędzie się posiedzenie Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia.

Czytaj dalej >
04 czerwiec 2018
Posiedzenie UKJK

W dniu 14 czerwca 2018 r. (czwartek) odbędzie się posiedzenie Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia.

Czytaj dalej >