Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauczania
i Spraw Studenckich

bud. L, pok. 308
tel. +48 33 82 79 203
email: jakosc@ath.bielsko.pl 

SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ATH

Witamy na stronach Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
Witamy na stronach Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
Witamy na stronach Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
Witamy na stronach Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
Witamy na stronach Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
Witamy na stronach Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
Witamy na stronach Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

„Akademia dąży do kształcenia studentów na najwyższym poziomie, zapewniając im warunki pełnego rozwoju intelektualnego oraz uczestnictwo w różnych formach życia naukowego i kulturalnego Akademii oraz innych uczelni krajowych i zagranicznych, przygotowując studentów do kompetentnego, świadomego funkcjonowania w dynamicznie rozwijającym się społeczeństwie opartym na wiedzy.
Jako uczelnia wielokierunkowa wykorzystując tradycję i najnowszy dorobek współczesnej cywilizacji Akademia uczestniczy w rozwoju nauki, kultury i gospodarki oraz w rozwiązywaniu ważnych problemów naukowych, technicznych i społecznych.”

Strategia rozwoju na lata 2012-2020
Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

W trosce o najwyższą jakość kształcenia, zgodnie ze Strategią Rozwoju przyjętą na lata 2012-2020, funkcjonuje w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej System Zapewniania Jakości Kształcenia, który został zbudowany z poszanowaniem autonomii Akademii, w przekonaniu, że umacnianiu wysokiej jakości kształcenia służy ocena własna, dialog i współpraca oraz wspieranie i upowszechnianie najlepszych rozwiązań. Podnoszenie jakości kształcenia ma charakter stałego działania, którym objęci są pracownicy Akademii, studenci i doktoranci studiujący na wszystkich kierunkach, poziomach, profilach i formach studiów, słuchacze studiów podyplomowych oraz uczestnicy kursów dokształcających. Dbałość o wysoką jakość kształcenia i obsługi administracyjnej studentów oraz doktorantów i słuchaczy jest obowiązkiem wszystkich członków wspólnoty akademickiej.

Zarządzenie Rektora ATH nr 1350/2019/2020 z dnia 8 stycznia 2020 roku 
w sprawie Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

 

System Zapewniania Jakości Kształcenia (USZJK) w ATH ma swoje początki w roku 2007, kiedy to Rektor i Senat Akademii zdeklarowali wolę wdrożenia, utrzymania i doskonalenia polityki jakości kształcenia. Zostało to zawarte w Uchwale nr 410/11/III/2007  Senatu ATH z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Jako wynik prac nad udoskonalaniem Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w dniu 19 listopada 2013 roku Senat ATH przyjął Uchwałę nr 944/11/V/2013 w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, w której potwierdzona została wola władz uczelni dotycząca doskonalenia systemu zapewniania jakości, a uczelniany system jakości dostosowany został do nowych regulacji prawa państwowego.


Obecnie System Zapewniana Jakości Kształcenia działa w oparciu o następujące zarządzenia JM Rektora ATH:

  • zarządzenie nr 1350/2019/2020 z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej - POBIERZ
  • zarządzenie nr 1358/2019/2020 z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie funkcjonowania Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia - POBIERZ
  • zarządzenie nr 1359/2019/2020 z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie określenia szczegółowych zadań Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz Wydziałowych Komisji ds. Jakości Kształcenia - POBIERZ
13 styczeń 2022
Nowa przewodnicząca UKJK

W dniu 8 listopada 2021 r. JM Rektor ATH dr hab. inż. Jacek Nowakowski, prof. ATH powołał nową przewodniczącą Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia.

Czytaj dalej >
22 kwiecień 2021
Księga Jakości Kształcenia oraz Księga Procedur SZJK

Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia, pod przewodnictwem Pani Prof. Beaty Fryczkowskiej, opracowała nowe, trzecie wydanie Księgi Jakości Kształcenia oraz Księgę Procedur Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

Czytaj dalej >
17 grudzień 2020
Sprawozdanie Przewodniczącego UKJK

Na posiedzeniu Senatu w dniu 16 grudnia 2020 r. ATH Przewodniczący Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia w okresie od września 2019 r. do września 2020 r. dr hab. Jacek Kłosiński, prof. ATH, przedstawił sprawozdanie dotyczące funkcjonowania Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w ATH w roku akademickim 2019/2020.

Czytaj dalej >
03 listopad 2020
Nowa przewodnicząca UKJK

W dniu 28 października 2020 r. na pierwszym w kadencji 2020-2024 posiedzeniu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia członkowie Komisji dokonali wyboru przewodniczącego UKJK.

Czytaj dalej >