Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauczania
i Spraw Studenckich

bud. L, pok. 308
tel. +48 33 82 79 203
email: jakosc@ath.bielsko.pl 

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ATH

Witamy na stronach Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
Witamy na stronach Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
Witamy na stronach Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
Witamy na stronach Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
Witamy na stronach Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
Witamy na stronach Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

Pismem z dnia 10 października 2016 roku JM Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej prof. dr hab. Jarosław Janicki powołał Panią dr hab. inż. Dorotę PAWLUS, prof. ATH na Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia.

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia, w imieniu Rektora, odpowiedzialny jest za funkcjonowanie Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

Do zadań Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia należy m. in.:

 • przewodniczenie pracom Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz Uczelnianemu Zespołowi ds. Zapewniania Jakości Kształcenia;
 • koordynacja prac i współdziałanie z wydziałami w zakresie działań związanych z zapewnieniem jakości kształcenia;
 • koordynacja działań w ramach systemu akredytacji zewnętrznych;
 • opiniowanie wniosków o utworzenie nowego kierunku/specjalności studiów na potrzeby senackiej komisji właściwej ds. kształcenia, w szczególności w zakresie zgodności programów kształcenia z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
 • współpraca z Samorządem Studenckim oraz Samorządem Doktorantów w zakresie działań wspierających wysoką jakość kształcenia. w tym inicjowanie okresowych spotkań władz Akademii ze studentami i doktorantami;

Pełnomocnik Rektora odpowiada również za:

 • nadzór nad realizacją na wydziałach uczelnianych wytycznych dotyczących zapewnienia jakości kształcenia;
 • nadzór nad przebiegiem ankietyzacji nauczycieli akademickich i innych pracowników obsługujących proces dydaktyczny;
 • nadzór nad przebiegiem ankietyzacji absolwentów i pracodawców;
 • nadzór nad przebiegiem badań ankietowych poświęconych ocenie obsługi administracyjnej procesu kształcenia;
 • ustalanie harmonogramu realizacji zadań związanych z poprawą i oceną jakości kształcenia;
 • przygotowywanie wraz z UKJK i przedstawianie Rektorowi rocznych sprawozdań w zakresie oceny funkcjonowania i efektywności USZJK w danym roku akademickim oraz wdrażanie projektów działań podnoszących jakość kształcenia;
 • nadzór nad uczelnianą dokumentacją systemu zapewniania jakości kształcenia, w tym Uczelnianą Księgą Jakości Kształcenia;

 

Kontakt:
dr hab. inż. Dorota Pawlus, prof. ATH
pok. 225 A
tel. 33 82 79 250
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

22 październik 2018
Posiedzenie UKJK

W dniu 24 paździrenika 2018 r. (środa) odbędzie się posiedzenie Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia.

Czytaj dalej >
02 październik 2018
Nowe przepisy dla szklonictwa wyższego i nauki

W związku z reformą szkolnictwa wyższego systematycznie wchodzą w życie nowe przepisy prawa.
Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Czytaj dalej >
02 październik 2018
Posiedzenie UKJK

W dniu 3 paździrenika 2018 r. (środa) odbędzie się posiedzenie Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia.

Czytaj dalej >
04 czerwiec 2018
Posiedzenie UKJK

W dniu 14 czerwca 2018 r. (czwartek) odbędzie się posiedzenie Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia.

Czytaj dalej >